Wallandring


Upplev Wallander ur ett nytt perspektiv. Med hjälp av rollkaraktärer från utvalda Wallander filmer tar vi Dig med på en specialvandring – ”Wallandring” till Ystadmiljöer som är okända för de flesta och där Kurt Wallanders värld är mer realistisk än någonsin.

Vi låter er följa ett antal Wallander filmers handling och dramaturgi under det att vi förflyttar oss från plats till plats där något i filmerna har utspelats. Väl där, får deltagarna höra inspelat material, där någon av karaktärerna från respektive film berättar vad det egentligen är som har hänt……Åtminstone så som dessa karaktärer har uppfattat det.

Spänningen följer vandringen…i några fall får vi veta upplösningen, men inte alltid…..

I denna tur ägnar vi oss helt och fullt åt Wallander och hans filmvärld. En tur för filmintresserade i allmänhet och Wallander i synnerhet, men också för alla er som tycke rom goda historier i vacker miljö!

Turen tar cirka 1,5 timmar

Samling utanför Ystads Teater.